City Light Baskı

City Light Baskı nedir?

Her hangi bir ürünün, organizasyonun, kampanyanın veya bir hizmetin etrafa duyurulmasında, ilan edilmesinde kullanılan görsel açık hava reklam malzemelerinden bir tanesidir. Hatta televizyon, radyo, gazete kısaca görsel ve işitsel yayın organlarının ilanlarının desteklenmesinde kullanılan yaygın bir reklam aracıdır.  Bu özelliğinden dolayı taşıdığı mesajı süratle iletmek olduğundan bu kağıt baskıların izlenmek için değil anında fark edilmek ve ilgi çekmek için tasarlanmasına dikkat edilmelidir. Bu nedenle diğer medya araçlarından farklı tasarım yapılmalıdır amacına hizmet etmesi için. Bir kişi ilk bakışta anlaması için uygulanan bir reklam aracı olduğundan hemen anlaşılır olmalı, anlam karmaşası içermemeli, duygusal ve uyarıcı bir tasarım içermelidir.  Sözcüklerin kısa ve anlaşılır olmasına dikkat edilmeli insanlara ders vermek yerine amaca götürücü olmalıdır. Görsellerin kullanımına özen göstererek karmaşık metin yazısına girilmemeli, sözcük sayısının az kullanılmasına özen gösterilmelidir.