Mat Selefonlu

Mat Selefonlu Nedir?

350 Kuşe kağıda basılır.

Tek taraflı baskı

Mat selefonlu.